fbpx

Svedtendens

Behandling med Botulinum toksin
til øget svedtendens (hyperhidrose)

Botulinum toksin (også kendt som ”botox”) forhindrer frigivelse af signalstoffet acetylkolin mellem nerver og svedkirtler, hvilket hæmmer sveddannelsen.

Toksinen er oprenset fra bakterier (Clostridium Botulinum) og har igennem mere end 20 år været anvendt som et lægemiddel til behandling af bl.a. muskel-tics ved øjnene, spastiske lammelser, strabismus (skelen) og udtalt svedtendens.

Priser for armhuler

Toksin til aksiller

Begge armhuler
Kr 4500,-
  •  
Botox

Før behandlingen

Vi anbefaler, at du ikke anvender antiperspirant i døgnet op til behandling.

Dette skyldes, at antiperspiranter kan reducere svedtendens og sløre hvor stort et område, der skal behandles.

Hårene i armhulerne skal ved behandlingen være nybarberede.

Behandling af armhulerne kræver normalt ingen bedøvelse (heller ikke bedøvende creme), da de fleste tåler behandling uden noget form for bedøvelse.

Behandlingen

Hudlægen vil tegne på din hud, så vi afgrænser området, der skal behandles og på hvilken måde toksinen skal fordeles.

Herefter sprøjtes små mængder toksin ganske overfladisk med en tynd kanyle, hvor svedkirtlerne er placeret. Du vil føle små stik. Selve behandlingen varer få minutter.

Effekten af behandlingen

Du kan først mærke effekten efter 3- 10 dage og den holder et sted mellem 3 til 9 måneder, hvorefter sveddannelse kommer uforandret tilbage, som kan behandles på ny. Hvornår du skal behandles igen er individuelt og afhænger af virkningens varighed hos den enkelte. Vi anbefaler ikke, at du bliver behandlet oftere end hver 3. måned.

Mulige bivirkninger

Botulinum toxin indsprøjtninger er generelt set en sikker og effektiv behandlingsmetode. Der kan optræde forbigående, milde gener efter behandling såsom let rødme, hævelse, blå mærker og kløe, der sjældent varer mere end et par uger. Øvrige bivirkninger er sjældne.

Nogle få oplever hovedpine eller træthed de første par dage. Nogle oplever ”kompensatorisk svedtendens”, der betyder, de starter at svede mere andre steder på kroppen (fx på ryggen). Milde lette influenzalignende symptomer er meget sjældne.

Alvorlige bivirkninger som allergiske reaktioner (anafylaktisk shock) ses uhyre sjældent. Der er ikke rapporteret nogle kendte senfølger. De fleste oplever ingen bivirkning efter behandlingen.

Hvis der opstår synke, – tale eller vejrtrækningsbesvær skal du straks kontakte læge.

Forsigtighedsregler

Behandlingen gives ikke i visse tilfælde:

-allergi over for et eller flere af indholdsstofferne (botulinum toksin, humant albumin, laktose, natrium succinate).

-betændelse/infektion.

-gravide eller ammende, da man ikke ønsker at løbe nogen risiko.

-sjældne neuromuskulære sygdomme (Myastenia Gravis, Eaton-Lamberts syndrom eller ALS).

Effekten kan forstærkes hvis man indtager medicin af typerne aminoglykosider (en type antibiotika), penicillamin (mod visse bindevævssygdomme), quinine (mod uro i benene eller malaria) eller kalciumblokkere (mod forhøjet blodtryk, hjertesmerter eller hjerterytme-forstyrrelser).

Information

I forbindelse med forundersøgelsen vil du også få mundtlig information vedrørende behandlingen og du vil have mulighed for at stille spørgsmål. Du er meget velkommen til at medbringe en ven eller pårørende til forundersøgelsen, da to lytter og husker bedre end én.